22/8/12

μΩβ

.μΩνος με μΩνο μια εμμονή...
Αχρονος χρΩνος στην αναμονη,,,
ψεμα μου αλήθεια, με επιμονή!
λειπω οταν λειπεις κιηλυπη μονΗ..
(με θεα το φέισμπουκ)