1/8/12

αυγου..στος...

κάθε πράγμα στον καιρό του και τ'αυγό τον αύγουστο..