16/12/11


όταν σαν πα
ιδί μου εξηγησαν την λέξη άνθρωπος ..γέμισα ουρανό!...ύστερα μεγάλωσα και ο ουρανός μίκρυνε τόσο ..που χάθηκε κάτω απ'το καπέλο μου...