26/9/11
..βρέθηκαν φορτωμένοι μηδενικά, στον πατο, μιας θαλασσας αριθμών..