6/7/08

αντί

ΟΧΙ, στην αφιονιστική διαφήμιση
ενός καλύτερου αύριο
με τραπεζική υποθήκη
την ψυχή!

Η ομορφιά βρίσκεται
σε κάθε ύπαρξη!
Κι όχι στην αρρωστημένη
φαντασία εμποροϋπαλλήλων
καλλιτεχνών!